ALV 22 maart 2018

Maart 2018

Geacht lid,

Hierbij nodigen wij u graag uit voor een ledenvergadering op donderdag 22 maart 2018
bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden (tel: 0575-551312).

Ontvangst vanaf 19.45

Aanvang vergadering 20.00 uur.

Agenda:

  1.  Opening.
  2. Mededelingen.
  3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 30 november 2017 (zie bijlage).
  4. Presentatie begroting boekjaar 2018-2019 door Henk Toonk, penningmeester.
  5. Een greep uit het werk van ‘t Onderholt.
  6. Rondvraag.
  7. Pauze.
  8. Ronde Tafel gesprek over ’t Onderholt 2.0
  9. Sluiting.

Wij hopen u op deze vergadering te kunnen begroeten.

 Klik hier voor de notulen van de ALV van november 2017

Namens het bestuur,

Tonie Klein Brinke, secretaris