ALV ’t Onderholt

Op 31 maart wordt de ALV gehouden.

Beste leden,

Op 31 maart zal de ALV vergadering van ANV ’t Onderholt worden gehouden.

Tijdens deze vergadering zal de begroting voor het komende seizoen 2016/2017 worden gepresenteerd.

Tevens zal er een kandidaat bestuurslid worden voorgesteld: dhr. Egbert Harmsen uit Vorden.
Hij zal zich kandidaat stellen ter vervanging van dhr. Jan Borgman die in november was afgetreden.

Na de pauze zullen we een presentatie geven over een computer programma voor het inventariseren van landschapselementen.

(BOOM: Beheer en Onderhoud op Maat).