ALV ’t Onderholt

Beste Leden,

Op donderdag 28 november houden wij de Algemene ledenvergadering bij Hotel Bakker in Vorden. Aanvang om 20.00 uur.

Hierbij komen aan de orde o.a. financieel verslag, bestuurswisseling, organisatorische onderwerpen.

Daarnaast zal dhr. Peter Schrijver, Heemraad WRIJ een inleiding houden over het grondwaterpeil en het water tekort in de Achterhoek.

Klik hier voor Nieuwsbrief november 2019