ALV ’t Onderholt

Presentatie inleiding ”Natuurcollectief” tijdens de ledenvergadering ’t Onderholt 30 maart 2017.

Geachte leden,

Hierbij de getoonde presentatie over het Natuurcollectief. Deze is gepresenteerd tijdens de ALV van donderdag 30 maart 2017 bij Hotel Bakker in Vorden.

Agenda:

1 Opening.
2 Mededelingen.
3 Notulen algemene ledenvergadering d.d. 17 november 2016 –
4 Presentatie begroting boekjaar 2017-2018 door Henk Toonk, penningmeester.
5 Rondvraag
6 Pauze
7 Inleiding:

Natuurcollectief Nederland

Deze inleiding zal verzorgd worden door mevr. Tineke de Vries, coördinator van de landelijke werkgroep certificering Part-Ner.

Per 1 januari 2017 is er in het stelsel SNL een aantal zaken voor kleine beheerders ingrijpend veranderd. Aanvragen voor een SNL-beheervergoeding moeten voldoen aan een hectaregrens waardoor kleine beheerders zich moeten aansluiten bij een collectief. Certificering is daarbij verplicht. De aanvraag moet aan een aantal eisen voldoen.

Het Natuurcollectief VALA is een van de collectieven waar een beheervergoeding kan worden aangevraagd. Als leden van ’t Onderholt zal dat ook voor u als kleinere, maar gewaardeerde natuurbeheerder van toepassing zijn.

8 Sluiting.

Wij hopen u op deze vergadering te kunnen begroeten.

Namens het bestuur,

Tonie Klein Brinke, secretaris