Image description
Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG

Rechten van betrokkenen

De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, regelt dat iedere betrokkene rechten heeft. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Wilt u gebruikmaken van uw rechten of heeft u vragen/opmerkingen? Neem dan contact met ons op via info@onderholt.nl of (0575) 55 05 93.

Informatie en inzage
U kunt inzage krijgen in de persoonsgegevens die we van u verwerken. Daarnaast vertellen we u graag meer over het hoe en waarom we juist die persoonsgegevens verwerken.

Rectificatie
U kunt te allen tijde een wijziging in uw persoonsgegevens doorgeven, als u bijvoorbeeld het idee hebt dat we onjuiste gegevens van u hebben.

Vergetelheid
U hebt het recht tot het laten verwijderen van uw persoonsgegevens. Het kan dan wel voorkomen dat we ze voor andere doeleinden nog moeten verwerken, bijvoorbeeld voor de administratie of voor het inactieve mailbestand.

Beperking
U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken als u het idee hebt dat wij de gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken.

Bezwaar, recht tot verzet
U kunt bezwaar indienen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als het om marketingdoeleinden gaat, zullen we de verwerking zo snel mogelijk be√ęindigen.

Overdraagbaarheid
U kunt onder de AVG uw persoonsgegevens ook over laten dragen. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.

Toestemming intrekken
U kunt per verwerking uw toestemming intrekken. Zo meldt u zich bijvoorbeeld alleen af voor nieuwsbrieven.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
We horen het uiteraard graag wanneer u denkt dat we niet in overeenstemming met de AVG handelen. Wilt u rechtstreeks schakelen met de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kunt u daar ook een klacht indienen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald.

Grondslagen van de verwerking
Zoals toegelicht in deze privacyverklaring verwerken wij sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst, sommige gegevens met uw toestemming en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang; het kunnen uitvoeren van onze doelstellingen.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van de werkzaamheden schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, maar ook subverwerkers. Denk hierbij aan de serverhost, de leverancier van ons CRM-systeem en Google (Analytics). Maar ook partijen zoals marketingbureaus, drukkerijen en postverwerkers. Voor het correct kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden, bijv. bij het aanvragen van subsidies, besteden wij persoonsgegevens uit aan: VALA (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek), Kadaster, Waterschap, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat.

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer we de persoons-gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere met een verwerkersovereenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscal autoriteiten en opsporings-instanties.

Beveiliging 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, welke zijn afgeschermd door verschillende beveiligingsmaatregelen zoals: beveiligings-software, wachtwoorden voor elektronische systemen, SSL (beveiligde internetverbinding), encryptie en back-ups. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

>
<