Contracten Agrarisch Natuurbeheer 2016

ANLB 2016

Contracten Agrarisch natuurbeheer 2016

In week 50 starten de coördinatoren van VALA met het definitief sluiten van de beheercontracten. Daarvoor zullen alle grondgebruikers, die bij de voorintekening in het voorjaar een intentieverklaring getekend hebben voor deelname, worden benaderd. Dit zal deels via mail, post of persoonlijk contact plaats gaan vinden. Dus hou uw brievenbus en mails vanaf nu goed in de gaten. Het is namelijk zeer belangrijk dat u zo spoedig mogelijk het contract ondertekent en retour zendt. Voor 31 december dienen namelijk alle contracten getekend te zijn om een volledige gebiedsaanvraag bij RVO.nl te kunnen indienen.

Hebt u vragen over het contract neem dan contact op met de betreffende coördinator van de ANV waar u onder valt.

Op de website van VALA (www.de-VALA.nl) onder Collectievenloket/ANLB kunt u de beschrijvingen van de beheerpakketten terug vinden die VALA heeft opengesteld met de daarbij horende tarieven. Tevens zijn daar de Algemene voorwaarden die bij het Beheercontract horen en het Controle en sanctieprotocol van VALA te vinden.