Een boom mot kun’n in Bronckhorst


Eén boom mot kun’n

Grondeigenaren in buitengebied: vraag gratis boom aan!

Ook dit jaar bieden wij samen met enkele initiatiefnemers uit Bekveld, Vereniging Bomenbelang en Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt grondeigenaren in het buitengebied van Bronckhorst een gratis boom aan onder het mom ‘Eén boom mot kun’n’. Deze actie is gestart in 2015/2016 en een succes. Inmiddels zijn 141 nieuwe bomen geplant! In ons landschap zijn de afgelopen jaren verschillende vrijstaande bomen verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Met dit initiatief brengen we markante bomen zoals eiken, lindes en beuken terug in het landschap.

Draag nu uw steentje bij

Een mooie omgeving vinden we allemaal belangrijk. Bossen, natuurterreinen, omzoomde akkers, weilanden en boerderijen vormen samen dat fraaie landschap. U kunt nu uw steentje aan het unieke Bronckhorster landschap bijdragen en een boom op een vrijstaand stukje grond plaatsen. Er zijn wel enkele voorwaarden:

  • De boom krijgt voldoende ruimte om uit te groeien tot een markante boom
  • De boom wordt min. 2 meter van de eigendomsgrens geplant
  • De boom wordt niet in bestaande singels of andere beplantingen of verhardingen geplant en mag geen onderdeel zijn van opgelegde herplant
  • Het soort boom moet in het landschap passen, dit overleggen we met u
  • U geeft de boom voldoende zorg. U zorgt o.a. voor voldoende uitrastering en zonodig water
  • De gemeente en de provincie betalen de kosten van de boom en de aanplant. De grondeigenaar stelt de ruimte beschikbaar
  • In beweid land moet de boom beschermd worden. Tegen een kleine vergoeding kan een raster rond de boom worden aangebracht.

Juiste boom, juiste plek

Het soort boom wordt afgestemd op de plaatselijke omstandigheden. Het is de bedoeling dat de bomen uiteindelijk uitgroeien tot bomen van monumentale omvang. De volgende boomsoorten zijn beschikbaar: Winter- of Zomereik, Linde, Beuk, Kastanje, Populier, Walnoot, Zwarte Els, Berk, Vliegden.

Meer info en aanmelding
Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt coördineert de actie en u kunt zich vóór 1 december bij hen aanmelden. Dit kan via e-mail naar info@onderholt.nl of bel (0575) 55 05 93. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de locatie waar u een boom wilt planten. Zij nemen dan contact met u op. Hebt u zelf nog vrijstaande bomen op uw percelen staan en hebt u vragen over het behoud en het beheer? Dan adviseert Vereniging Bomenbelang u graag, zij zijn bereikbaar via e-mail bomenbelang@gmail.com of bel (0575) 470 530.