Fotoverslag excursie ”De Marke”

Avondexcursie Melkveeproefbedrijf ‘De Marke” te Hengelo op 16 juni 2016.

Beste leden.

Door op deze link te klikken opent u het fotoverslag van de excursie.

Voor meer informatie klikt u op Uitnodiging avondexcursie De Marke.

AANVULLENDE INFORMATIE:
Deze uitnodiging is alleen per mail verzonden naar de leden verzonden.
Mocht U deze uitnodiging niet hebben ontvangen, wilt u dan een mail met naam en adres sturen naar info@onderholt.nl

Door op de link Succesvol agrarisch natuurbeheer op de Marke te klikken kunt u de resultaten inzien.

Door op de onderstaande links te klikken kunt U de presentaties over de Marke die getoond zijn tijdens de ALV van ANV ’t Onderholt gehouden op 26 november 2015 openen.

Presentatie over lopende onderzoeken en verwachtingen door Dhr. Zwier van der Vegte op Proefboerderij De Marke te Hengelo (gld)

Presentatie over de resultaten van Agrarisch Natuurbeheer op De Marke door Dhr. Rob Geers (deel 1).

Presentatie over de resultaten van Agrarisch Natuurbeheer op De Marke door Dhr. Rob Geers (deel 2).