Leden/informatie bijeenkomst op 26 maart 2020 is afgelast i.v.m. het Coronavirus.

Geachte leden,

Het bestuur van ’t Onderholt wil u hierbij uitnodigen voor een ledenavond op:

           Donderdag 26 maart a.s. om 20.00 uur bij Hotel Bakker te Vorden.

           Met als spreker: Dhr. Alex Datema van BOERENNATUUR.

Onlangs heeft een delegatie van de 6 aangesloten agrarische natuurverenigingen van VALA een gezamenlijke bijeenkomst gehad bij ons op kantoor in Vorden.

Hier hield Dhr. Alex Datema een inleiding die dermate interessant was, dat wij die  graag met u ook op deze avond willen delen.

Alex heeft in Groningen samen met een compagnon een melkveehouderijbedrijf van 150 koeien en doet met 15 ha mee aan het weidevogelproject.

Hij zet zich naast zijn bedrijf ten volle in om de leefbaarheid van dieren en planten op het platteland te vergroten.

Er wordt steeds hogere eisen aan de boeren gesteld als het gaat om biodiversiteit/natuur en milieu.
 Waarom is dat nodig ? hoe geef ik hier als boer invulling aan? Hoe kan ik als burger de boeren daar bij helpen?

Alex heeft geregeld contact met diverse instanties die de regels voor ons opstellen en is daardoor geregeld voor overleg in Den Haag .

Omdat hij zelf praktiserend ondernemer is zoekt en overlegd hij mogelijkheden waar we met z’n allen wat aan hebben.

Wat voor vragen heeft u over dit thema? Stel ze op 26 maart aan Dhr. Alex Datema.

Graag nodigen we U uit voor deze interessante avond waar U uw voordeel mee kunt doen.

Deze ledenavond is ook toegankelijk voor niet leden, zodat zij kennis kunnen maken met  de organisatie ANV ’t Onderholt.

Tot donderdag 26 maart.

Bestuur ANV ’t Onderholt.