Natuurcollectief

Natuurcollectief VALA

Met ingang van 1 januari 2017 verandert het subsidiestelsel Natuur, tot heden bekend als Subsidie Natuur en Landschap Natuur (SNL-n). Daarvoor heette het Provinciale Subsidie Natuur (PSN).

Evenals bij agrarisch natuurbeheer is het vanaf 2017 niet meer mogelijk individueel subsidie aan te vragen, tenzij de eigenaar meer dan 150 ha grond bezit. Veel vooral particuliere aanvragers hebben kleinere percelen in beheer. Om gebruik te maken van de subsidieregeling dienen zij zich aan te sluiten bij een Natuurcollectief.

Natuurcollectief VALA is er één van. Hoewel VALA (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek) voor agrarisch natuurbeheer de Achterhoek als werkterrein heeft, is de gehele Provincie Gelderland dat voor het Natuurcollectief.

Voor deelname aan het Natuurcollectief is een draaiboek opgesteld waarin beschreven is hoe dat mogelijk is. De landelijke overkoepelende organisatie Part-Ner (Certificeringsmodel PARTiculier NatuurbeheER) heeft formats opgesteld, die door deelnemers ingevuld moeten worden. Eén hiervan is het ‘Individueel Kwaliteitshandboek’, hierin dient het natuurdoel en het bijbehorende beheer te worden uitgewerkt. Aanvullend hierop worden de jaarlijkse beheerwerkzaamheden beschreven.

De deelnemer betaalt een jaarlijkse bijdrage aan het Natuurcollectief, deze bedraagt 5,5% van de jaarlijkse subsidie met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.500,00. Het is vooraf van belang de hoogte van de jaarlijkse subsidie in beeld te brengen, alvorens lid te worden van het Natuurcollectief.

Natuurbeheerplan Provincie Gelderland

Om te beoordelen welke percelen met welke pakketten onder beheer gebracht kunnen worden, is het Natuurbeheerplan van de provincie Gelderland leidend. Hier staan ook de pakketten vermeld, afwijking daarvan is niet mogelijk. Zijn uw percelen niet begrensd, dan kan geen subsidie worden aangevraagd.

Verzoeken tot wijziging van het Natuurbeheerplan kunnen bij de Provincie Gelderland worden ingediend.

Klik op Natuurcollectief VALA voor het originele document.