Organisatie

Wie zijn wij

Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt

In november 2000 werd de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt opgericht met als doel om het beheer, het onderhoud, de ontwikkeling van natuur,- milieu en landschapswaarden in De Graafschap vorm en inhoud te geven. ’t Onderholt van vandaag ondersteunt leden en niet leden van de vereniging bij het onderhoud en de beheerstaken in hun gebied. Een werkploeg van 17 zelfstandig ondernemende agrariërs voert de onderhoudswerkzaamheden professioneel uit. En professionaliteit is essentieel. Hun grote kracht is ontegenzeggelijk hun vakmanschap. Om een constante kwaliteit te waarborgen worden de leden van de werkploeg opgeleid en geschoold in agrarisch natuurbeheer. Ze zijn “erkend natuurbeheerder’. Want agrarisch natuurbeheer vraagt niet alleen inzicht in natuurbeheer, landschapselementen, graslandbeheer en begrazing, maar ook plantenkennis, landmeten en tekening lezen zijn onmisbaar om het vak goed te kunnen uitoefenen. Door het zelf durven investeren in geavanceerde machines werkt de werkploeg van ’t Onderholt snel, efficiënt en scherp aan de prijs.

ANV ’t Onderholt en haar omgeving

Maatschappelijk betrokken

Inmiddels heeft ‘t Onderholt bijna 600 leden, zowel boeren als burgers, en is de vereniging meer dan ooit actief in agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Educatief en adviserend onder meer door het geven van cursussen, het opstellen van bedrijfsnatuurplannen, het verzamelen van natuurgegevens op agrarische bedrijven en waar mogelijk het begeleiden van subsidiestromen. Maatschappelijk betrokken door projecten zoals Stoken op streekhout, Boeren in ’t groen, de Boer kleurt het landschap, GROW(vruchtbare kringloop in de landbouw) en een actieve monitoring van (boerderij)vogels.

Wie voeren het uit

Werkploeg

Onze werkploeg heeft door de jaren heen singels en houtwallen onderhouden, bomen en bosjes geplant, (vlecht)heggen geplaatst of hersteld en poelen aangelegd. Concreet: dat betekent het inplanten van ruwweg 200 hectare bosjes, singels en stukjes natuur, bij elkaar al gauw zo’n miljoen bomen. En er zijn ca. 75 poelen gegraven en er is 50 hectare aan (fruit)boomgaard geplant. Meer dan 100 km raster werd gezet, waarin zo’n 50.000 zelfgekloofde eikenhouten palen zijn verwerkt. Duurzaam, want de rasterpalen zijn gemaakt van hout dat door kappen en snoeien vrijkomt.

Onderhoud en beheer van ons landschap en vanuit de gedachte dat de boeren er bij betrokken moeten blijven. Zij hebben de natuurlijke kennis en kunde in het beheren en onderhouden van het landschap. Hun ervaring telt.

Jaarlijks worden de hoogstamboomgaarden die bij ’t Onderholt onder beheer zijn gebracht gesnoeid. Voor de vele landschapselementen is een onderhoudsschema opgesteld. Dat betekent dat een struweelhaag eenmaal per 5 – 7 jaar wordt afgezet en een singel of houtwal eenmaal per 15 jaar.

Waar werken wij

Het werkgebied van ’t Onderholt omvat de gemeenten Lochem, Bronckhorst, Berkelland (alleen het deel van de voormalige gemeente Ruurlo) en het buitengebied van de gemeente Zutphen aan de oostzijde van de IJssel. Ten westen van de IJssel zijn dat de gemeenten Brummen en Rheden.