Persbericht: Cursus Heggenvlechten in Brummen

Op 12 oktober geeft de ‘Heg en Haag Werkgroep’ een cursus Heggenvlechten in Brummen.

Cursus ‘Heggenvlechten’ brengt oude ambacht van heggenvlechter tot leven.

Heg en Haag Werkgroep Brummen e.o. en de Stichting Heg & Landschap zoeken enthousiaste landschapsliefhebbers die het oude ambacht van heggenvlechter willen leren. De werkgroep wil meer aandacht voor dit fraaie ambacht en de rol van heggen in ons landschap. Daarom organiseert de werkgroep deze winter de cursus ‘Heggenvlechten’ voor geïnteresseerden die het oude ambacht willen leren en de opgedane kennis voor hun omgeving inzetten. De werkgroep hoopt hiermee haar aantal actieve deelnemers uit te breiden. Ze zoekt ook eigenaren van heggen, die hulp kunnen gebruiken bij het herstellen en leggen van hun haag of heg. Deelnemers leren over de historie en functie van de heg en natuurlijk hoe ze een heg leggen in het landschap. Belangstelling? Meld u aan via hegenhaag@gmail.com voor de informatie- en inspiratieavond in ‘De Vrolijke Frans’ Knoevenoordstraat 51 Brummen op donderdagavond op 12 oktober 2017 om 19.30 uur (Inloop 19.00 uur). Heggen zijn enorm waardevol en beeldbepalend in het landschap. Heggen en de heggenvlechter zijn onlosmakelijk met het cultuurlandschap verbonden. Zij bepalen, net als boerderijen en andere landschapselementen, mede de identiteit van de streek. Helpt u mee om dit erfgoed te behouden?

Mooi ambacht
Is heggenvlechten wel van deze tijd? We hebben nu prikkeldraad, gaas en stroomdraad om vee in de wei te houden. Ja, het vlechten van heggen is nog altijd de moeite waard. Bijvoorbeeld om mooie, dichte heggen langs wandelpaden te maken, als land – en afscheiding, om oude heggen te herstellen en de geschiedenis van het landschap levend te houden. Heggenvlechter en cursusleider Lex Roeleveld uit Randwijk: “De gevlochten heg zorgt voor een dichte, ondoordringbare structuur van dikke en dunnere doorntakken. Dat geeft kleine zangvogels een veilige plek om te broeden. Een gevlochten heg is een schuil- en woonplaats voor veel dieren. Ik vind heggen vlechten bovendien een mooi ambacht dat mensen motiveert om buiten in het landschap te werken en het belang laat zien van onze heggen en bomen.”

Cursus Heggen leggen
De cursus ‘Heggenvlechten’ vindt plaats bij voldoende aanmelding op 4 praktijkdagen op een zaterdag in de maanden november 2017 – maart 2018 en een praktijkdag in het daarop volgende groeiseizoen. Het leggen leer je door veel meters te maken. Daarom kunnen de cursisten meedoen aan de activiteiten van de werkgroep op de 2e vrijdagmiddag en de 3e zaterdag van de maand en nog enkele extra dagen in de periode oktober t/m maart.

Op de informatie- en inspiratieavond leren de aanwezigen alles over de historie en functie van heggen, de theorie en het ambacht van heggen leggen. Deze avond verplicht niet tot deelname aan de praktijkdagen en is dus voor een ieder interessant. Tijdens de praktijkdagen vlecht de cursist zelf een heg.

Heg en Haag Werkgroep Brummen e.o. zorgt voor het juiste gereedschap zoals een ‘hiep’, oogbescherming en speciale lange handschoenen. Voor meer informatie zie ook facebookpagina hegenhaag en de pagina van de werkgroep op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland