Film- en informatie avond ”Onze bodem is de basis”.

Donderdag 28 maart a.s. vertonen wij de film/documentaire  Bodemboeren.
Locatie: Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden (tel: 0575-551312).
Aanvang bijeenkomst 20.00 uur.  Ontvangst vanaf 19.45 uur

Je denkt er niet zo gauw bij na als je wandelt, of aan de rand van een akker staat en even naar de grond kijkt, dat de bodem waarop je staat van levensbelang is. Logisch, want zo op het eerste gezicht is er ook niet bar veel te zien. Toch vergeten we vaak dat het onder de grond waarop we lopen krioelt van leven, of misschien kunnen we beter zeggen dat het krioelde van het leven, want het is met onze bodem maar treurig gesteld. Onze bodem verslechtert. Al jaren holt de kwaliteit achteruit, en dat leidt tot grote problemen op bijvoorbeeld het gebied van voedselveiligheid, waterkwaliteit en bodembiodiversiteit. Het vormt zo een bedreiging voor de kwaliteit van ons leven en onze middelen van bestaan. Zou het dan niet voor de hand liggen als wij alles op alles zetten om onze bodem in goede conditie te houden? Wat doen we er eigenlijk aan? En hoe kan het anders?

De Film.

Om op deze prangende vragen antwoord te geven vertonen wij de met prijzen onderscheiden film/documentaire Bodemboeren. Een Nederlandse documentaire van 40 minuten die ons met beide benen op de grond zet!

 Vijf eigenwijze Nederlandse boeren doken met een kleine filmploeg letterlijk hun bodem in, en vertellen waarom en hoe zij voortdurend experimenteren en observeren om die duurzamer te beheren. Samen verzetten zij de bakens tot een grondig ‘nieuw bodemverhaal’.

Daarin is duurzame voedselproductie meer dan verliezen compenseren en bedreigingen afwenden. Met oude, soms vergeten, en nieuwe, soms verrassende kennis bouwen zij pro-actief aan hun natuurlijke kapitaal: een bruisend bodemleven met voldoende lucht, water, koolstof en mineralen.

Bodemboeren kwam er omdat er ‘in het veld’ inspirerende voorbeelden te vinden zijn van individuele boeren, die extra werk maken van het beheer van hun bodem: de basis voor het productievermogen van hun bedrijf. Hun verhalen zijn van grote waarde voor de hele agrarische sector. De film is geproduceerd In 2015, het mondiale Jaar van de Bodem.

De visie die deze boeren al doende ontwikkelen, hun concrete aanpak en resultaten zijn direct relevant voor hun collega’s en talloze andere spelers in de voedselproductie. Ook de manieren waarop zij in de praktijk experimenteren en observeren zijn interessant voor de kennisontwikkeling op het terrein van landbouw en voedsel. Bovendien is het voor de transitie naar een duurzaam voedselsysteem van wezenlijk belang dat consumenten hun inzicht kunnen vergroten in de herkomst van hun voedsel en de impact van de productie daarvan.

De gefilmde boeren en hun collega-koplopers leveren weliswaar uiteenlopende producten, maar de levende bodem waaruit die afkomstig zijn functioneert overal volgens dezelfde principes.

Eén van de makers van de film Fransjan de Waard zal deze film presenteren, waarna er volop gelegenheid is voor discussie.

Deze filmavond is ook vrij toegankelijk voor niet leden.
Namens het bestuur,
Tonie Klein Brinke, secretaris  www.onderholt.nl