Image description
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar leden en niet leden (andere contactpersonen). Wij doen dit om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn, de doelstellingen te bereiken en de gewenste
werkzaamheden uit te voeren. Deze privacyverklaring legt uit waarom en op welke manier we de persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u uiteraard wel graag met vragen. Neem hiervoor contact op via info@onderholt.nl of 0575-550593.


Wie zijn wij? 
Wij zijn Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt; opgericht in november 2000 met als doel om het beheer, het onderhoud, de ontwikkeling van natuur-, milieu en landschapswaarden in De Graafschap vorm en inhoud te geven. We hebben deze privacyverklaring opgesteld om helderheid te geven over al onze verwerkingen, ook wanneer we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Ons vestigingsadres is Enzerinckweg 10, 7251 KA Vorden.


Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, beroep en/of functietitel, burgerservicenummer (BSN), deelnamedetails van evenementen en/of bijeenkomsten, lifestylekenmerken, transactiegegevens, lidmaatschap van een vereniging, social ID, cookie ID en online surfgedrag, IP-adres en foto’s.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Wettelijke verplichtingen
Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het voldoen aan de belastingplicht.

• Klanten- /ledenadministratie en dienstverlening
In onze administratie houden we bij wie de leden en niet leden zijn van Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt, met de daarbij behorende relevante contactpersonen. Van deze contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij, zodat we onze diensten optimaal kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan contactdetails om u te kunnen bereiken, maar ook gegevens over uw interessegebieden en lifestylekenmerken zodat we u zo goed mogelijk van informatie en advies kunnen voorzien. Daarnaast gebruiken we gegevens voor het verbeteren van de dienstverlening, voor het kunnen versturen van offertes en/of overeenkomsten en voor het afleveren van producten en/of diensten.
We zijn bereikbaar via verschillende kanalen: telefoon, e-mail en post. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

• Aanvragen van subsidie
Als wij subsidie aanvragen, krijgen we ook te maken met persoonsgegevens. Hier hebben wij o.a. de geboortedatum, het beroep en/of de functietitel en het Burgerservicenummer voor nodig.

• Contactformulier
Middels ons contactformulier op de website kunt u contact met ons opnemen. Uw gegevens worden dan ook éénmalig gebruikt voor het leggen van contact. Mogelijk worden uw contactgegevens opgeslagen in de website. Ze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

• Algemene Ledenvergadering
Minimaal één keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zal de begroting voor het komende seizoen worden gepresenteerd of het jaarrapport wordt doorgesproken. Daarnaast worden overige zaken behandeld zoals de kascontrole of wijzigingen in het bestuur. Voor rechtsgeldige stemming voor akkoord zullen persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn NAW-gegevens en deelnamedetails (wel/geen aanwezigheid en stemrecht).

• Nieuwsbrief
De nieuwsbrieven worden via de eigen mailbox verstuurd als PDF-bestand. In de nieuwsbrieven staat relevante informatie voor leden, interessante projecten en interviews. Deze nieuwsbrieven worden verstuurd naar leden en overige belangstellenden. Uitschrijven kan te allen tijde door contact met ons op te nemen via info@onderholt.nl of 0575-550593, of door een reply-mail te sturen op de nieuwsbriefmailing.

• Interviews
Na een opdracht kunnen er interviews worden afgenomen en foto’s worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt als referentieproject of als artikel op de website of in de nieuwsbrief. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw toestemming.

• Marketingdoeleinden
Wij houden algemene bezoekgegevens bij van websitebezoekers. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Op basis van deze statistische analyses worden mogelijk gepersonaliseerde producten en diensten aangeboden.

• Bijzondere gegevens
We verwerken 4 typen bijzondere persoonsgegevens, namelijk het geslacht, het Burgerservicenummer, foto’s met mogelijk relevante personen en lidmaatschap bij een vereniging. Het geslacht verwerken we om u aan te kunnen spreken met ‘meneer’ of ‘mevrouw’. Het  Burgerservicenummer voor het kunnen aanvragen van subsidies uit uw naam. De foto’s verwerken we om de content meer sfeer te geven, bijvoorbeeld bij projecten, en om te laten zien wie wij zijn. Als er personen op de foto’s staan, worden deze foto’s alleen verwerkt met toestemming en ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Binnen ons vakgebied zijn er samenwerkingsverbanden en collectieven. Om duidelijk te krijgen welke leden en niet leden overal bij aangesloten zijn, verwerken we het lidmaatschap van verenigingen.

 

Rechten van betrokkenen
De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, regelt dat iedere betrokkene rechten heeft. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Wilt u gebruikmaken van uw rechten of heeft u vragen/opmerkingen? Neem dan contact met ons op via info@onderholt.nl of 0575-550593.

• Informatie en inzage
U kunt inzage krijgen in de persoonsgegevens die we van u verwerken. Daarnaast vertellen we u graag meer over het hoe en waarom we juist die persoonsgegevens verwerken.
• Rectificatie
U kunt te allen tijde een wijziging in uw persoonsgegevens doorgeven, als u bijvoorbeeld het idee hebt dat we onjuiste gegevens van u hebben.
• Vergetelheid 
U hebt het recht tot het laten verwijderen van uw persoonsgegevens. Het kan dan wel voorkomen dat we ze voor andere doeleinden nog moeten verwerken, bijvoorbeeld voor de administratie of voor het inactieve mailbestand.
• Beperking
U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken als u het idee hebt dat wij de gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken.
• Bezwaar, recht tot verzet
U kunt bezwaar indienen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als het om marketingdoeleinden gaat, zullen we de verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
• Overdraagbaarheid 
U kunt onder de AVG uw persoonsgegevens ook over laten dragen. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.
• Toestemming intrekken
U kunt per verwerking uw toestemming intrekken. Zo meldt u zich bijvoorbeeld alleen af voor nieuwsbrieven.
• Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
We horen het uiteraard graag wanneer u denkt dat we niet in overeenstemming met de AVG handelen. Wilt u rechtstreeks schakelen met de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kunt u daar ook een klacht indienen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald.

Grondslagen van de verwerking
Zoals toegelicht in deze privacyverklaring verwerken wij sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst, sommige gegevens met uw toestemming en de meeste voor het uitvoeren van het  gerechtvaardigd belang; het kunnen uitvoeren van onze doelstellingen.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van de werkzaamheden schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, maar ook subverwerkers. Denk hierbij aan de serverhost, de leverancier van ons CRM-systeem en Google (Analytics). Maar ook partijen zoals marketingbureaus, drukkerijen en postverwerkers. Voor het correct kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden, bijv. bij het aanvragen van subsidies, besteden wij persoonsgegevens uit aan: VALA (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek), Kadaster, Waterschap, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat.

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer we de persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere met een verwerkersovereenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, welke zijn afgeschermd door verschillende beveiligingsmaatregelen zoals: beveiligingssoftware, wachtwoorden voor elektronische systemen, SSL (beveiligde internetverbinding), encryptie en back-ups. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.


Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies op de website van Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt om de dienstverlening te verbeteren, de website naar behoren te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in de privacyverklaring.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. 
Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt website en hun functionaliteit.

Soorten cookies
Functionele en noodzakelijke cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct functioneert. Deze anonieme cookies zorgen er onder meer voor dat:
• Uw voorkeuren worden opgeslagen, bijvoorbeeld taal en informatie in formulieren.
• Browserinstellingen worden opgeslagen, zodat de website optimaal op uw scherm verschijnt.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de
gebruikers. Door het websitegebruik te meten, kunnen we de website constant blijven verbeteren voor een optimale
gebruikerservaring. We verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met een webanalyse
systeem, waar via cookies de volgende gegevens in worden opgeslagen:
• IP-adres
• Technische kenmerken zoals het type browser
• Vanaf welke pagina u op de Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt website bent gekomen
• Wanneer en hoe lang u de Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt website bezoekt of gebruikt
• Of u gebruikmaakt van de functionaliteiten van de Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt website
• Welke pagina’s u bezoekt op de Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt website

Social media cookies 
Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een YouTube video op de website, een Google Maps mogelijkheid bij contact of een social media button. Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst wanneer u op de website een social media button aanklikt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Advertentiecookies
We plaatsen advertentiecookies van onszelf en van derden op onze website en geven derde partijen zelf de mogelijkheid om advertentiecookies te plaatsen op onze website. Met deze cookies wordt vervolgens bijgehouden hoeveel en welke advertenties u heeft gezien van Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt en/of van derden die via de Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt website worden getoond. 

Middels deze cookies kunnen wij gebruikmaken van re-targeting c.q. re-marketing technologieën. Zo kunnen wij u interessante en gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

Verwijderen
Cookies kunt u het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. U vindt hier een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari

Vorden, augustus 2023

>
<