Project blije bijen, boeren en burgers in Lochem

Zonnebloemen 2019: meld u aan vóór 8 april!
Zonnebloemranden langs maïspercelen leveren voordelen voor bijen en insecten, zijn aantrekkelijk in het landschap en interessant voor de boer omdat het tegelijk met de maïs geoogst kan worden. In navolging van de pilot in 2018 is het de ambitie om in het seizoen 2019 met circa 50 boeren in de gemeente Lochem zonnebloemen langs maïspercelen te telen. In totaal willen we 20 tot 25 strekkende kilometer zonnebloemranden realiseren.
Meer informatie, klik op onderstaande linken.

Flyer Zoem mee 2019

Klik voor meer informatie op deze link