Image description
Prunus beheren

Prunus beheren

Een prunus groeit snel en verspreidt zich in een hoog tempo. Hij kan bestaande ecosystemen in gevaar brengen. Daar waar de prunus is geplant om de bodem humusrijker te maken, weegt dit voordeel niet op tegen de vele nadelen. De prunus overwoekert in rap tempo en is een serieuze bedreiging. Vooral jonge planten worden door de Amerikaanse vogelkers overschaduwd, waardoor hun overlevingskansen sterk afnemen.

Kortom, we moeten de strijd aangaan met de prunus willen we niet straks alleen maar tegen prunusbossen aan kijken. Immers ruige terreinen en heidegebieden zullen helemaal dichtgroeien als we niets doen. Het kiemen en uitgroeien van bijv. een stukje heide duurt ongeveer 3 jaar. Vogelkers kiemt en groeit een stuk sneller; binnen die 3 jaar staat er een struik van ruim 2 meter hoog. De struik onttrekt veel water en zonlicht aan de bodem en omdat heide zonlicht nodig heeft gaat het dus dood. Omzagen van de struik is niet afdoende; de struik maakt gewoon extra takken bij. Vandaar dat er intensief en regelmatig beheer nodig is.

Bestrijding
Onze werkploeg gaat in september/oktober het gevecht aan met de prunus en andere ongewenste soorten in singels en bosjes.

Hoe bestrijden we de prunus
Jonge planten worden volledig verwijdert, oudere planten worden afgezaagd en de stobben worden ingesmeerd.

Het vrijgekomen snoeihout wordt meestal versnipperd.

>
<