Rabo clubsupport 2023

ANV ’t Onderholt heeft zich ook dit jaar weer ingeschreven voor de Rabo Clubactie. Met uw steun heeft ’t Onderholt vorig jaar € 722 opgehaald voor de akkers met bijen en insectenvriendelijke randen.  

Dit jaar gaan we voor het goede doel: de boomkikker terug in de poel.

Vroeger dienden de poelen als drinkwatervoorziening voor het vee. Met de komst van drinkpompen werden poelen overbodig en verdwenen de meesten. Daardoor kwamen ze ook ver uit elkaar te liggen. Door deze versnippering zijn veel amfibieën in hun voortbestaan bedreigt.

Aan het eind van de jaren 80 zijn al veel poelen in hun oude glorie hersteld. Dankzij een speciaal beschermingsplan is de boomkikker gered van de ondergang. Maar er zijn er nog lang niet genoeg. Om amfibieën een steuntje in de rug te geven, moeten bestaande poelen opgeknapt en nieuwe poelen aangelegd worden.

Voor een aantal bijzondere soorten, die zeldzaam zijn en bedreigt worden, heeft ook de provincie Gelderland extra aandacht. Deze soorten stellen specifieke eisen aan de kwaliteit van het water en de inrichting van het omliggende landschap. Ze gelden dan ook als topsoorten onder de amfibieën; als zij het naar hun zin hebben, komen er ook veel andere soorten voor. Hieronder valt ook de boomkikker.

Help ons mee de boomkikker weer terug in de poel te krijgen.

U kunt uw stem uitbrengen van 4 tot en met 26 september 2023!!!
Alvast heel hartelijk dank!!!