Samenwerking / Ontwikkeling

ANV ’t Onderholt: samenwerken aan professionaliteit en kwaliteit

Het is de trend: de rol van agrariërs en particulieren ten behoeve van de invulling van het natuur- en landschapsbeheer in Nederland wordt steeds belangrijker. Dat leidt ertoe dat deze partijen intensieve samenwerking zoeken om kennis en kunde te delen om tot maximaal rendement in agrarisch natuurbeheer te komen.

APnl

De Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt is in De Graafschap al bijna vijftien jaar herkenbaar aanwezig bij het beheer. Het onderhoud en de ontwikkeling van natuur-, milieu- en landschapswaarden in De Graafschap. In 2004 sloot de vereniging zich met andere agrarische natuurverenigingen aan bij Natuurlijk Platteland Nederland (NPN) met als doel samenwerking te zoeken tussen de verschillende regio’s. De ANV’s verenigen zich in een regionale vereniging ( koepel), als zodanig is ’t Onderholt aangesloten bij Natuurlijk Platteland Oost( NPO) belangenbehartiger voor de provincies Overijssel en Gelderland. Het NPO is weer één van de leden NPN. Zo zijn de belangen van meer dan 100 Agrarische Natuurverenigingen met boeren en burgers als lid vertegenwoordigd in NPN.

In het voorjaar van 2011 hebben de Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) en Natuurlijk Platteland Nederland (NPN) hun krachten gebundeld onder de naam APnl (Agrarisch en Particulier natuur- en landschapsbeheer in Nederland). Met meer dan 10.000 leden beheert deze nieuwe grote speler een oppervlakte van ruim 200.000 ha natuur, bijna net zoveel als Staatsbosbeheer.

VALA

In januari 2012 besloten een zestal aantal agrarische natuurverenigingen, waaronder ‘t Onderholt tot een hechtere vorm van samenwerking met opnieuw als uitgangspunt het beheer, het onderhoud, de ontwikkeling van natuur,- milieu en landschapswaarden in de Achterhoek (zo’n 140.000 ha) nog effectiever vorm en inhoud te geven. De samenwerking resulteerde in de oprichting van VALA (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek) en in de afgelopen jaren is kennis en kunde gedeeld wat duidelijk heeft bijgedragen aan professioneler en hoger rendement in agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De samenwerking heeft ook tot doel, naast bovengenoemde, een belangrijke partner te zijn voor overheden, waterschappen.

Meer over deze unieke samenwerking vindt u op de website van VALA: www.de-vala.nl