Stoken op streekhout

Snoei- en hakhout: wat doe je er mee?

Elke vakkundig aangeplante singel, aangelegde poel met struweel of overhoek op het erf is winst voor het landschap. Mooi natuurlijk, maar als de groei er eenmaal in zit dan is snoeien of dunnen op zijn tijd geboden. Dat is over het algemeen best zelf te doen. Toch is het meer dan het overwegen waard om het snel, verantwoord en professioneel uit te laten voeren door ’t Onderholt, want wat naast een overzichtelijk aantal stammen overblijft zijn onoverzichtelijke bergen warrige eiken-, berken-, elzen- en essentakken her en der over het erf verspreid. Grillig en weerbarstig, dus onhandig. Je vraagt je meteen af wat je er mee aan moet. Elke week worden door de gemeente een tiental ontheffingen verleend om snoeihout te verbranden. Dat verbranden is door de CO² uitstoot natuurlijk niet bevorderlijk voor het milieu, maar wel verklaarbaar. Het aanbieden van een flinke hoeveelheid hak- of snoeihout bij een groendepot is kostbaar. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden te bedenken om van hout- en snoeiafval af te komen zonder luchtvervuiling. Hakselen en/of composteren zijn bijvoorbeeld prima alternatieven.

Warmte uit eigen streek

Inmiddels groeit er, zowel bij particulieren als bij bedrijven, in toenemende mate interesse in het stoken van centrale verwarming op hout. Een signaal dat wij als Agrarische Natuurvereniging hebben opgepakt, temeer omdat wij zelf uit het onderhoud van het landschap heel veel hak- en snoeihout overhouden. Omdat versnippering of afvoer van snoeihout voor boeren een aanzienlijke (on)kostenpost is, blijft het onderhoud van singels en houtwallen vaak achterwege wat ten koste gaat van het (coulisse)landschap. Stoken op streekhout versterkt drie elementen met elkaar: behoud van de natuur (door effectief onderhoud en beheer), extra inkomsten (vermarkten van het hout) en een positiever effect op het milieu.

Bij een aantal bedrijven en landgoederen in de Graafschap zijn houtgestookte CV-ketels in gebruik genomen. Met een (snoei)houtgestookte hoogrendement CV-ketel wordt in een geïsoleerde ketel een hoeveelheid van bijvoorbeeld 10.000 liter water verwarmd, dat via ringleidingen in bestaande circuits de stallen en woonhuizen op temperatuur houdt. Tussentijdse metingen laten zien dat de grote gasgebruikers – meer dan 30.000 kuub per jaar – al na twee maanden hun gasverbruik tot bijna nul gereduceerd zagen. Ter informatie: 30.000 kuub gas is ongeveer gelijk aan de energie uit 75 ton hout. De kosten-batenanalyse is een essentiële factor in de haalbaarheid voor bedrijven om over te stappen van gas op hout, maar de resultaten zijn tot op heden in het voordeel van stoken op snoeihout. Natuurlijk blijft er nog steeds sprake van CO² uitstoot, maar er staat nu wel wat tegenover.

Snoeihout als duurzame energiebron

Het vermarkten van hout dat afkomstig is uit houtopstanden kan voor ’t Onderholt een extra inkomstenbron zijn. Beheer, onderhoud kunnen in belangrijke mate uit de opbrengst worden gefinancierd en kunnen op deze manier lucratief zijn voor mens en landschap.

Meer informatie: www.stokenopstreekhout.nl.