Subsidieregeling ”Landschap”

Openstelling subsidieregeling ”Landschap” gemeente Bronckhorst.

Subsidieregeling Landschap

Plannen en projecten. Subsidieregeling Landschap.

De gemeente Bronckhorst roept inwoners op mee te werken aan de versterking van het landschap. Wie plannen heeft voor het aanleggen of herstellen van een landschapselement, kan zich aanmelden voor de subsidie. De gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland stellen samen geld beschikbaar voor het behouden en versterken van de kwaliteit van het landschap. Daarnaast kunnen projecten ondersteuning krijgen in de vorm van kennis. De gemeente werkt hiervoor samen met de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt.

Waar is subsidie voor mogelijk?

De Subsidieregeling Landschap maakt subsidie mogelijk voor het aanleggen, herstellen of verbinden van landschapselementen. Landschapselementen zijn bijvoorbeeld houtwallen, singels, knotbomen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden of poelen. Voorbeelden zijn:

  • het aanleggen of herstellen van hoogstamboomgaarden, houtwallen of –singels, struweelhagen, hakhoutbosje, knotbomen, bomenrijen, solitaitre bomen, poelen.
  • herstel of herinrichten van poelen.
  • het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden in het landschap, zoals het plaatsen van een bankje of bruggetje ten behoeve van een wandel- of fietsroute.
  • landschapsprojecten van grondeigenaren of kernen en buurtschappen kunnen ondersteuning krijgen in de vorm van kennis, maar ook bij de uitvoering

Eigen bijdrage

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Dan moet u zelf ook per project een financiele eigen bijdrage leveren. Als u de subsidie aanvraagt moet de eigen bijdrage vijftien procent van de materiaal- en uitvoeringskosten zijn. Verder moet de aanvraag voldoen aan de voorwaarden van de provincie.

Doe mee: versterk het landschap!

Inwoners of organisaties met ideeën voor versterking van het landschap kunnen zich aanmelden bij ’t Onderholt in Vorden viawww.onderholt.nl  of tel. (0575) 55 05 93.

Voor ideeën voor onverharde wandelpaden, kleine recreatieve voorzieningen, educatie en algemene vragen over de regeling kunt u contact met de gemeente opnemen via info@bronckhorst.nl  of het telefoonnummer (0575) 75 02 50.