Vervolgstappen aanmelding ”Een boom mot kun’n”

Vervolg stappen aanmelding ”Een boom mot kun’n” Gemeente Lochem.

Geachte belanghebbende,

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor het project: één boom mot kunn’n. In de gemeente Lochem hebben zich inmiddels ruim 300 mensen aangemeld voor een boom!

Hoe nu verder:

De bedoeling is dat alle mensen vooraf bezocht worden om de exacte locatie van de boom en waar wenselijk, de soort samen vast te stellen. Deze bezoeken worden door medewerkers van Agrarisch Natuurvereniging ’t Onderholt gedaan. Vanaf 4 januari gaan zij rond. Hiervoor wordt geen afspraak gemaakt.

Mocht u niet thuis zijn, dan zal telefonisch contact worden opgenomen om alsnog een afspraak te maken. Vanaf februari kunnen de eerste bomen geplant worden.

Mocht u vragen hebben, dan kan dit via: info@onderholt.nl.