Word deelnemer van Slimmevogels

Slimme Vogels, het platform voor praktische tips over boerenlandvogels.

Word deelnemer op Slimmevogels.net

Op het platform www.slimmevogels.net kunnen melkveehouders én andere betrokkenen (zoals organisaties en vrijwilligers) vragen en praktische tips over zorg voor boerenlandvogels vinden en delen. Iedereen kan met een eigen profiel zichtbaar maken wat hij/zij al doet. Door boeren met veel ervaring in vogelvriendelijk beheer te verbinden met collega’s met vragen, maakt slimmevogels.net praktische tips en ervaringen voor een bredere groep toegankelijk. Neem vooral een kijkje en maak uw profiel aan, hoe meer goede voorbeelden, hoe beter!

Het online platform is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsverband van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland. Vogelbescherming en BoerenNatuur.nl zijn als (kennis)partners betrokken.